Utryckning

Mer än bara larm.

När larmet går står vi redo att leverera trygghet

Smart Bevakning erbjuder utryckningstjänster med kompetent personal som förstår sitt uppdrag - att leverera trygga och säkra lösningar i alla situationer. Därför har vi skapat en trygg och trivsam arbetsmiljö med en levande värdegrund och hållbarhetstänkande på vår arbetsplats. Vi har också skapat smarta och säkra tekniska lösningar. I kombination av människa och teknik kan vi säkerställa hög kvalitet på våra utryckningstjänster och att hela kedjan blir trygg för dig som kund. 

Vi har den kompetens, erfarenhet och de tekniska lösningar som krävs för utförande av utryckning, utryckningstjänster och förebyggande insatser för ett tryggt och säkert resultat. Vi följer det transportavtal som gäller för auktoriserade bolag inom bevakningsbranschen. Vi levererar service och trygghet åt små, medelstora och stora företag samt kommunal verksamhet över Sverige. Här kan du läsa mera om vad några av våra kunder säger om oss.

Fastighetsjour

Allt fler fastighetsägare behöver idag helhetslösningar kring sin förvaltning. Därför erbjuder Smart Bevakning både trygghetsjour (även kallat störningsjour) och fastighetsjour. Våra lösningar skapar kostnadseffektivitet med trygga resultat. I våra avtal kan till exempel hyresgästen ringa direkt till vår telefonjour, där vi gör en första insatsbedömning istället för att rycka ut direkt, oavsett om det gäller trygghetsjour eller fastighetsjour. Samtidigt gör vi det enkelt och tryggt för hyresgästen genom att tillhandahålla ett gemensamt journummer och en snabb kontakt. 

Inbrottslarm

Smart Bevakning erbjuder alltid trygga, effektiva och kostnadseffektiva lösningar också gällande inbrottslarm. Våra väktare är trygga, tränade, erfarna och kompetenta medarbetare som vet exakt vad de ska göra i varje situation som larmet går, där personlig säkerhet, identifikation av vad som skett och bevissäkring är grundläggande. Ur vår säkerhetsportfölj med väktartjänster så som stationära eller ronderande väktare, inbrottslarm, kameraövervakning, dimgeneratorer och passagesystem, kan vi fritt kombinera bästa lösning för ditt trygghetsbehov. När våra kunder inte får ovälkomna besökare har vi lyckats. Det är så det är och ska vara med säkerhetslösningar från oss.

Överfallslarm

När larmet går handlar det om tid. När vi kommer fram handlar det om att göra rätt insats. Våra väktare är trygga, erfarna och kompetenta medarbetare skolade på en trygg arbetsplats med levande värdegrund. Vi vet att det ger oss de bästa förutsättningar att återställa tryggheten i alla situationer. Våra väktare åker bland annat på larmutryckningar vid bråklarm på HVB-hem och andra stödboenden inom exempelvis LSS. Vi bistår också med de tekniska lösningar som krävs för att förebygga att överfallslarm behöver aktiveras och säkerställa att det fungerar när det behövs. Smart Bevakning står alltid redo att snabbt leverera trygghet, så väl i skarpa lägen som i förebyggande.