Personuppgiftspolicy 

Genom att du fyller i formuläret på vår hemsida samtycker du till att personuppgifter i form av namn, företag, telefonnummer, e-postadress, ärende som du lämnat till oss får användas i syfte att hjälpa dig med den tjänst du själv valt enligt nedan. Smart Bevakning Sverige AB och Smart Säkerhet Sverige AB, som båda ingår i koncernen Smart kommer använda informationen för att utföra den tjänst du valt enligt nedan. Vi kommer inte använda din personinformation i något annat syfte än nämnt ovan. 

Uppgifterna kommer att lagras i Smarts ärendehanteringssystem och skall bara behandlas för ändamålet som anges ovan, och den rättsliga grunden är Samtycke.

Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå. Du har även rätt att nyttja artikel 16 (Begära rättelse) och artikel 17 (radering av uppgifter). Du har även rätt att återkalla detta samtycke, och/eller inge klagomål till Datainspektionen.