Parkerings­övervakning

Mer än bara parkeringsvakt.

Välfungerande parkerings­övervakning ger sinnesro och trafiksäkerhet

Som partner inom parkeringsbevakning skapar Smart Bevakning en kvalitetshöjning, trygghetsvärden och tidsbesparing för uppdragsgivaren. Välfungerande parkeringsövervakning innebär att det är tryggt för fastighetsägaren, enkelt för besökare och pålitligt för alla. Smart Bevakning bidrar till framkomliga och trygga parkeringar, säkra industriområden, intrångsfria tomter och skapar trygghet på de platser som övervakas av oss.

Smart Bevakning är auktoriserade för bevakningsuppdrag och har den utbildning och kompetens uppdraget kräver. Våra parkeringsvakter är uniformerade, kör i väl uppmärkta miljöbilar och har den utbildning, grundtrygghet och erfarenhet uppdraget kräver. Vi tillhandahåller också tekniska lösningar. 

Gatumark

För att bedriva parkering på gator och torg krävs att parkeringsvakten innehar en särkild utbildning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter (RPS FS 2002:1 och FAP 759-1) .

Smart Bevaknings personal har denna utbildning och en bred erfarenhet inom området. Vi utför idag parkeringsövervakning åt flera kommuner. Jag vill veta mera.

Tomtmark

Tomtmark är mark som räknas som privat det vill säga all mark som inte är gatumark. Idag är det många fastighetsägare och föreningar som har sett nyttan med att anlita Smart Bevakning för detta uppdrag då övervakningen av markområdet utförs av väktare, där väktaren samtidigt har en lugnande inverkan på området.