Platsbevakning
Parkeringsbevakning & Tomtbevakning

Välfungerande platsbevakning ger sinnesro

Som partner inom parkeringsbevakning och platsbevakningsuppdrag skapar Smart Bevakning en kvalitetshöjning, trygghetsvärden och tidsbesparing för uppdragsgivaren. Välfungerande platsbevakningar innebär att det är tryggt för fastighetsägaren, enkelt för besökare och pålitligt för alla. Smart Bevakning bidrar till framkomliga och trygga parkeringar, säkra industriområden, intrångsfria tomter och skapar trygghet på de platser som övervakas av oss.

Smart Bevakning är auktoriserade för bevakningsuppdrag och har den utbildning och kompetens platsbevakning och parkeringsbevakning kräver. Våra parkeringsvakter är uniformerade, kör i väl uppmärkta miljöbilar och har den utbildning, grundtrygghet och erfarenhet uppdraget kräver. Vi tillhandahåller också tekniska lösningar. Smart Bevakning genomför primärt platsbevakningsuppdrag med personal i Norrköping, Linköping och Östergötland med omnejd. Platsbevakningsuppdrag utan personal genomförs över hela landet.

Parkeringsbevakning

Som partner inom parkeringsbevakning skapar Smart Bevakning en kvalitetshöjning och ökad lönsamhet för uppdragsgivaren också genom den tid vi besparar dig. Välfungerande parkeringsbevakningar innebär att det är tryggt för fastighetsägaren, enkelt för besökare, boende och kunder och smidigt för alla. Smart Bevakning bidrar till framkomliga och trygga parkeringsmiljöer. Våra tekniska lösningar och vår uniformerade bevakningspersonal frigör din tid när vi tar över hela ansvaret för en säker och välfungerande parkeringsmiljö.

Platsbevakning

Smart Bevaknings platsbevakning skapar alltid en kvalitetshöjning med höjd säkerhet och ökad trygghet för uppdragsgivaren. Välfungerande platsbevakning och tomtbevakning innebär att det är tryggt och säkert för fastighetsägaren. Smart bevakning bidrar till välbevakade och pålitligt övervakade tomter, platser och industrianläggningar och gör det lönsamt för den ansvariga. Våra tekniska och moderna lösningar har god effekt, frigör din tid och sänker dina kostnader. Med Smart Bevaknings platsbevakningstjänster kan du känna dig trygg.