Certifieringar

ISO

ISO 9001
ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer:

Kundfokus
Ledarskap
Medarbetarnas engagemang
Processinriktning
Förbättring
Faktabaserade beslut
Relationshantering

ISO 14001
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standardar ger oss ett miljöledningssystemet som underlättar vårt arbete och ger oss en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
Systemet är beskrivet
System och beskrivning underhålls löpande
Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan