Certifieringar

ISO

ISO 9001
ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer:

Kundfokus
Ledarskap
Medarbetarnas engagemang
Processinriktning
Förbättring
Faktabaserade beslut
Relationshantering

ISO 14001
ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standardar ger oss ett miljöledningssystemet som underlättar vårt arbete och ger oss en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
Systemet är beskrivet
System och beskrivning underhålls löpande
Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

Smart Bevakning är certifierad anläggarfirma för inbrottslarmanläggningar larmklass 2 enligt SSF 1015:3

Det innebär att vi uppfyller externt ställda krav från försäkringsbolag och andra kravställare på vår verksamhet gällande installation av inbrottslarmanläggningar .

Skillnaden på att säga sig kunna installera ,och att bevisa sig kunna är stor. Det är många som säger sig kunna "installera larm" . 

Därför finns certifieringen SSF 1015. För dig som kund innebär det att du vet att vi är granskade och kontrollerade att vi uppfyller bla 

- Stabil ekonomi . Vi arbetar metodiskt och med hållbarhet i fokus . En stabil ekonomi innebär att riskerna för att vi skulle försvinna är väldigt liten . Smart Bevakning har den högsta ratingen

- Behörig ingenjör. Minst en anställd behörig ingenjör . Ett certifikat enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att installatören har den kunskap som krävs. Det visar också att den uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

- Implementerat ledningssystem - Smart är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001: 2015 Försäljning och utförande av bevakningstjänster samt försäljning och installation av säkerhetsprodukter 

- Lokaler med hög säkerhet  - All dokumentation förvaras på ett säkert sätt. Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200

- Bevisad och redovisad kunskap - Varje år utför vi anläggningar enligt de krav som ställs (Larmklass 1-2 ), varpå några av dessa kontrolleras slumpmässigt vid revisionerna för certifikatet . Den anställde behörige ingenjören provas i kunskap . Allt för att du som beställare av larmanläggningar skall känna dig trygg att vi lever som vi lär .