Om Smart Bevakning Kontakta oss

Vad gjorde du 2002? Vi bildade Smart Bevakning

Smart Bevakning grundades utifrån en tanke om att "vi kan göra det bättre". Att göra det bättre innebar för oss att kunden skulle uppleva en ökad trygghet med personlig kontakt och hög kompetens. Detta var det tankesätt vi påbörjade vår resa som rent bevakningsbolag med trygga väktare, och det är det tankesätt vi fortsätter med än idag. På vägen har vi adderat behöriga ingenjörer i kameraövervakning och behöriga ingenjörer inbrottslarm tillsammans med ny teknikutveckling.

Smart Bevakning består av eldsjälar med en passion för just andra människors trygghet. Vår affärsidé är att skräddarsy lösningar så att du som kund käner dig trygg i att vi, genom vår kunskap och de resultat vi skapar, ger dig den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen efter dina behov. Vi tar helhetsgrepp om dina säkerhetsbehov och skapar säkerhetssystem där väktare, kameraövervakning, passagesystem och larm enkelt samverkar. På vägen kommer du att upptäcka att vi också sparar din tid. Läs mer om vad några av våra kunder tycker om oss.

Vi är det mindre bolaget med de stora resurserna. Vi arbetar med kvalitén hela vägen - från projektering (ingenjörer), installation, service och underhåll (tekniker) till åtgärd och direkta trygghetsskapande instaser (väktare). Inga mellanhänder, vi bär det totala ansvaret. Vi är anslutna till kollektivavtalet för väktare, står för schyssta arbetsvillkor och utför schysst arbete där vi tar ansvar för ett hållbart samhälle. Helt enkelt, vi kan det vi talar om, att leverera trygghet. Det fortsätter vi med. 

Jämför oss gärna med andra bolag som kan tillhandhålla:

 

 

 

 

Certifirerade enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015

ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

 

ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standardar ger oss ett miljöledningssystemet som underlättar vårt arbete och ger oss en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
 • Systemet är beskrivet
 • System och beskrivning underhålls löpande
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan