larm
för företag med eller utan dimgenerator

Att vara människa är att behöva trygghet

Trygghet är ett av människans mest grundläggande behov. Samtidigt sker den tekniska utvecklingen i ett rasande tempo. Principen av klassiska säkerhetstjänster är dock ofta densamma som för 50 år sedan. Ofta sker detta scenario: larmet går, väktaren anländer och observerar att något har hänt och oftast finns inte gärningsmannen kvar i lokalen. De små riskerna för upptäckt leder till ökad attraktion för kriminella att bryta sig in hos dig och bidrar till ökad otrygghet hos dig och i samhället. Att bygga smarta tekniska lösningar som gör det riskfyllt att bryta sig in hos dig, minskar attraktionen för inbrott, minskar dina kostnader, ökar din trygghet och lägger samtidigt grunden för ökad trygghet i samhället. Så jobbar vi. 

Inbrottslarm för företag

Att investera i säkerhet skall vara ett sätt att spara pengar. Det är viktigt att den part du väljer som leverantör av dessa tjänster skall vara väl förtrogen med branschen och kunna erbjuda expertis såsom behöriga ingenjörer i kameraövervakning och inbrottslarm samt vara ett auktoriserat bevakningsbolag, oavsett om du söker larm CCTV, IT, kameraövervakning eller annan säkerhet. Vi är en extern part kan intyga leverantörerna kompetens och värde i som leverantör av säkerhetstjänster. Det gäller också att på ett enkelt sätt kunna förmedla denna kunskap och på så sätt bli en del av din trygghet.

 

Polisgodkänd larminstallatör

Smart bevakning Sverige AB är en polisgodkänd larminstallatör. Det innebär att vi är godkända från polisen att utföra larmistallation. Våra behöriga ingenjörer på inbrottslarm och kameraövervakning utför kostnadsfri projektering.

Dimgenerator

Det man inte kan se, kan man inte stjäla.


En korrekt installerad dimgenerator är ett mycket effektivt skydd mot inbrott. Dimman som sprutas ut är helt ofarlig och lämnar inte några spår efter sig. Det finns många olika modeller på marknaden men det är viktigt att tänka på att dimgeneratorn skall ha en hög effekt.

Smart använder sig bara av högpresterande teknik vilket medför att lokalen snabbt fylls med en tjock dimma. En felaktigt installerad dimgenerator kan få ödesdigra konsekvenser och kan föranleda falsklarm som gör det omöjligt för dina kunder att vistas i lokalen en tid.

Vi har över 10 års erfarenhet av lyckade projekteringar och installationer av dimgeneratorer. Kontakta oss för mer information.

Behörig ingenjör inbrottslarm


Smart Bevakning Sverige AB har behöriga ingenjörer på inbrottslarm. Det innebär att vi har gått en certifierad utbildning så att vi på ett korrekt sätt kan projektera och installera inbrottsanläggningar och kan nödvändiga lagar och regler. Våra behöriga ingenjörer på inbrottslarm utför kostnadsfri projektering.

Villalarm och inbrottslarm för privat bostad

Hemlarm (även kallat villalarm och bostadslarm) är en exklusiv marknad för oss. Vi konkurrerar inte om pris och mängdproducerade lösningar gällande trygghet i din bostad, men då vi får en förfrågan hjälper vi givetvis till med en bra säkerhetslösning också för ditt hem. Många av våra kunder har lösningar i sina företag och verksamheter genom Smart Bevakning, således får vi också ofta frågan att lösa ett bra inbrottslarm i den privata bostaden. Som helhetsleverantör levererar vi trygghet vart den än behövs, på arbetsplatsen eller privat. Ta en kontakt för att få hjälp med trygghet i ditt hem från Smart Säkerhet.