Vi bara hittar fel

Vi arbetar med ständiga förbättringar

Vi gav personalen i uppdrag att hitta 30 st avvikelser på företaget under år 2018.

Det slutade med inte mindre än...

74 st förbättringsförslag!

85 st avvikelser! 

Samtliga ärenden har behandlats och åtgärder har vidtagits i de fall det krävts. 

Det är härligt med engagerad personal som arbetar tillsammans för en högre kvalité. 

I de kundundersökningar som gjordes levererade vi ett medelresultat på 4,6 av 5 poäng där flera olika delar mättes. Allt från tillgänglighet, tydlighet och prisbild.

Nu har halva 2019 gått och vi fortsätter vårat arbete med att stärka kvalitén. 

Tack till personal och kunder för feedback som hjälper oss i arbetet med ständiga förbättringar.