SSF 1015 Anläggarfirma inbrottslarmanläggning

Kvalitetsstämplarnas kvalitetsstämpel-  Certifierad anläggarfirma inbrottslarmanläggning

SSF 1015 är en norm från SSF Stöldskyddsföreningen som omfattar krav på och klassindelning av anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar. Kraven avser firman, firmans personal, lokal där verksamheten bedrivs och kvalitetssystem. - Läs mer om det på https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/foretag/ssf-normer/foretagsnormer/ssf-1015-utg-3/

Smart Bevakning är certifierad anläggarfirma för inbrottslarmanläggningar larmklass 2.

Det innebär att vi uppfyller externt ställda krav från försäkringsbolag och andra kravställare på vår verksamhet gällande installation av inbrottslarmanläggningar .

Skillnaden på att säga sig kunna installera ,och att bevisa sig kunna är stor. Det är många som säger sig kunna "installera larm" . 

Därför finns certifieringen SSF 1015. För dig som kund innebär det att du vet att vi är granskade och kontrollerade att vi uppfyller bla 

- Stabil ekonomi . Vi arbetar metodiskt och med hållbarhet i fokus . En stabil ekonomi innebär att riskerna för att vi skulle försvinna är väldigt liten . Smart Bevakning har den högsta ratingen

- Behörig ingenjör. Minst en anställd behörig ingenjör . Ett certifikat enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att installatören har den kunskap som krävs. Det visar också att den uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

Implementerat ledningssystem - Smart är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001: 2015 Försäljning och utförande av bevakningstjänster samt försäljning och installation av säkerhetsprodukter 

- Lokaler med hög säkerhet  - All dokumentation förvaras på ett säkert sätt. Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200

- Bevisad och redovisad kunskap - Varje år utför vi anläggningar enligt de krav som ställs (Larmklass 1-2 ), varpå några av dessa kontrolleras slumpmässigt vid revisionerna för certifikatet . Den anställde behörige ingenjören provas i kunskap . Allt för att du som beställare av larmanläggningar skall känna dig trygg att vi lever som vi lär .