Revisionsrapport SSF 1015

Ordning och reda - grunden till en god säkerhet

Smart Bevakning har haft en revision gällande certifieringen anläggarfirma SSF 1015 . Vi kan väl inte annat säga än att summering är att våra kunder kan känna sig trygga i att investera i larm från oss. Kunskapen och viljan är den rätta.

Att kunder bör överväga att anlita anläggarfirmor som följer standarden SSF 1015 är av flera anledningar.
SSF 1015 är en svensk standard som fastställer krav på bla  anläggningsarbeten och ger riktlinjer för hur en entreprenad ska planeras, genomföras och följas upp samt vilka produkter som får användas.

Här är några anledningar till varför kunder kan överväga att anlita anläggarfirmor som följer SSF 1015-standard:

  1. Kvalitetssäkring: Standarden SSF 1015 ställer krav på att entreprenören ska utföra arbetet med hög kvalitet, och att entreprenören ska ha en tydlig plan för hur arbetet ska utföras. Detta ökar chanserna för att kunden får ett resultat som uppfyller deras förväntningar.
  2. Tydlighet: Enligt SSF 1015-standard ska entreprenören tydligt definiera arbetsomfattningen, priser, tidsramar och andra villkor för arbetet. Detta skapar en större förståelse och klarhet om projektets omfattning och vad som förväntas.
  3. Ansvarsfullhet: Standarden SSF 1015 ställer krav på att entreprenören ska ha nödvändiga försäkringar och skyldigheter gentemot arbetsmiljön, arbetsmiljöverket, miljön och samhället i stort. Detta ger kunden trygghet i att entreprenören tar sitt ansvar på allvar.
  4. Riskhantering: SSF 1015 kräver att entreprenören ska ha en tydlig plan för att hantera risker som kan uppstå under arbetet. Detta  minskar risken för oväntade problem som kan fördröja projektet och orsaka extra kostnader.

Uppföljning: Standarden SSF 1015 kräver att entreprenören ska utföra en ordentlig uppföljning av arbetet och att eventuella avvikelser ska rapporteras till kunden. Detta bidrar till en bättre kommunikation mellan entreprenören och kunden och att eventuella problem kan åtgärdas tidigt.


Sammanfattningsvis :Anläggarfirmor som följer SSF 1015-standard bidra till att öka kvaliteten, tydligheten, ansvarsfullheten, riskhanteringen och uppföljningen av anläggningsarbeten, vilket kan ge kunden en bättre upplevelse och resultat.

Det är därför du som kund skall kräva att din installatör av inbrottslarm är certifierad anläggarfirma SSF 1015:3