Raka spåret till säkerhet

Norrköping går som på räls - och vi skyddar den som skyddar den

Smart Säkerhet har fått i uppdrag att leverera larm till Ankers nya fina lokaler i Norrköping . Inbrottlarm kombinerat med rökdetektorer anslutet till Smart Bevaknings väktartjänster borgar för en god säkerhet .

Mer om Anker

"Anker AB grundades år 2000 och arbetade då enbart med järnvägsprojekt. Därefter utvecklades verksamheten även mot spårväg och vi har sedan ett antal år även ett väletablerat drift och underhållskontrakt för spårvägen i Norrköping där vi investerat i specialbyggda fordon som är konstruerade för att ständigt kunna underhålla spåren så att kollektivtrafikens framdrift inte påverkas."

Läs gärna mer på https://www.ankerab.se/om-oss/

Vill du veta mer om våra säkerhetstjänster? Klicka här