Med människan i fokus

Vi skall vara en resurs i samhället

För oss på Smart har säkerhet alltid handlat om människan. Oavsett om det är inbrottslarmet, kameraövervakningen eller väktaren som är vägen till säkerhet så är målet alltid detsamma, att skapa trygghet för människor.

Ett resultat av det arbete kan du läsa i Norrköpings Tidningar 22/8-2019 . Vi arbetar mot samma mål oavsett om det gäller parkeringsövervakning eller bevakning, att skapa trygghet och hjälpa till i samhället och för näringslivet. Väktaren skyddar butiken , parkeringsvakten ser till att inte långtidsparkerare tar upp platsen vid butiken och att butiken kan ta emot leveranser. Väktaren stoppar tillbud som olåsta dörrar, brandrisker mm. Parkeringsvakten ser till att barnen kan gå över övergångsstället utan att en parkerad bil skymmer sikten för en annan, eller att inte räddningstjänsten kommer fram. Vi informerar många om vad som gäller och försöker vara behjäpliga i många frågor. Som Mattias säger i intervjun "Vi friar hellre än fäller"...