En bra start på dagen

Morgonkaffet smakar extra bra

Tredje artikeln angående våran verksamhet med parkeringsövervakning i Valdemarsvik. Denna artikeln kände jag inte ens till att den skulle skrivas. Denna gång har handeln tillfrågats om hur de upplever resultatet från parkeringsövervakningen. Det visar sig att det mål vi har kring parkering och handeln har uppfyllts, dvs att underlätta för kunder att handla genom tillgänglighet. 

Det är mycket roligt att läsa detta då det visar sig att den modell vi tror på gällande bevakningsbranschen är en uppskattad modell.
Vi arbetar med säkerhet med kunden i fokus där


Vänlighet - Vi är ett serviceföretag där det primära uppdraget är service , där vi kan växla till auktoritär roll om situationen kräver.

Mänsklighet - Vi är människor som möter människor. Människor gör fel, och vår roll skall primärt vara att hindra fel och hjälpa rätt.

Tydlighet - Vänlighet och mänsklighet går främst, men vi skall vara tydlig med vad som vårat uppdrag är och vad som gäller för de som träffar oss i de olika yrkesrollerna.

Som parkeringsvakt har du ett stort ansvar med befogenheter där rollen är att skapa ordning , säkerhet , samt flyt i trafiken . Att samtidigt bli uppskattad kräver just de tre ovanstående punkterna.

Tack till min personal för att ni uppfyller dessa kriterier vilket gör att vi uppskattas 

/David Sernald VD