Ordning och reda

Revision genomförd- Inspektion på arbetsplats hos kund

Då kan vi gladeligen stoltsera med att arbetet med ständiga förbättringar ger resultat. 

Svensk Certifiering utförde en revision av Smart Bevakning inför omcertifiering av ISO 9001:2015 kvalitetsledning och ISO 14001:2015 miljöledningssystem.

ISO 9001 som uppdaterades 2015 beskrivs sju principer:

-Kundfokus

-Ledarskap

-Medarbetarnas engagemang

-Processinriktning

-Förbättring

-Faktabaserade beslut

-Relationshantering

Denna gång gjordes även inspektion ute på fält av revisorn. Tack till vår kund Kungsängensbil i Norrköping som möjiggjorde denna kontroll.

Det var enormt roligt att få följa med ut och se efterlevnaden av våra rutiner.

Ur det sammanfattande protokollet kunde vi läsa

"Iaktagelser
• • • • • •

  • Stora förbättringar av ledningssystemet har genomförts under året
  • Mycket bra hantering av förbättringar/avvikelser och korrigerande åtgärder
  • Ni har lyckats med målarbetet.
  • Bra försäljningsprocess och fastställande av kundkrav
  • Mycket bra hantering av order"

Tack till personal och kund som ger oss feedback och möjligheten till att hela tiden förbättras.