Norrköpingshamn

Nu är vi i hamn!

Vi vill tacka Norrköpings Hamn för att vi fick förtroendet som ny leverantör av bevakningstjänster . Uppdraget är igång och det är ett uppdrag vi känner ger oss energi . Engagerad beställare med stor kunnighet i kombination med ett intresse av samspel mellan beställare och leverantör . Det resultaterar i att uppdragstagaren känner ett engagemang för uppdraget. Win-Win helt enkelt . Arbetet har bara börjat !

Norrköpings Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern. Norrköpings hamnområde omfattar ca 6000 meter kajer och 115 ha markområden, varav ca 55 ha hårdgjorda ytor och 65 000 kvm magasin. 

Läs mer på https://www.norrkopingshamn.se/