Möt Richard Hane

Richard Hane, Säkerhetsansvarig Modine Söderköping

Smart Bevakning är leverantören av bla bevakningstjänster, larm, kameraövervakning , passage mm åt Modine Söderköping . Genom att arbeta nära säkerhetsansvarige kan vi arbeta med att fånga upp vad marknaden erbjuder och anpassa skyddet efter de aktuella säkerhetsrisker som finns i nutiden. Vi är stolta över detta samarbete och att få kunna arbeta nära Richard Hane m personal