Kameraövervakning ökade kundens förfrågningar

Kameraövervakning anslutet till väktare stoppade stölder och genererar kunder

Glädjande kan vi läsa i nyheterna att en våra kunder som tidigt anslöts sig till vår tjänsten "Bevakning Online" inte bara fått effektivt skydd mot stölder – Sen dess har inga stölder skett. Innan var det i princip två utombordare varje år som stals, säger Alexander Florman", utan har även fått ökad tillströmning av kunder. 

"Platserna har alltid varit fullt uthyrda och sen kameraövervakningen togs i bruk har förfrågningarna ökat."

Det skall löna sig att investera i säkerhet.  

Läs hela artikeln på nt.se 

VILL DU VETA MER OM TJÄNSTEN , KONTAKTA OSS