Inre hamnen Norrköping

Smart skyddar - Norrköpings genom tidernas största stadsomvandlingsprojekt någonsin

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. 

Genom avancerad teknik i symbios med väktartjänster, larmcentral etc kommer Smart att under flera år säkra området mot skadegörelse och inbrott . Stora områden som snabbt ändrar förutsättningar under byggnation, tillsammans med kraven om hög säkerhet är en utmaning som kräver genomtänkta lösningar för att få ut optimalt säkerhet . 

Vi vill därför passa på att tacka alla våra fina referenser , samt såklart vår personal som skapar dessa fina referenser. Vår administration, våra tekniker och väktare vill passa på att så klart tacka NCC för förtroendet. Ni bygger Norrköping, vi bygger säkerheten . 

Läs mer om detta historiska projekt på http://inrehamnen.norrkoping.se/