Ett lyft för säkerheten

LyftTech JJGruppen lyfter upp säkerheten

Ett exempel på optimerad säkerhet. Värmekameror som är kopplade till larmet. Värmekameror täcker upp ett stort område och har en hög träffsäkerhet för detektering av obehöriga , intrång och brand. Alla incidenter lagras på en server . Larmet skickar signal till larmcentral som utför åtgärder, t ex att påkalla väktare från Smart Bevakning.  Allt styrs och synkroniseras tillsammans med passagesystem. 

Det är ett exempel på vad vi menar med Smart Säkerhet. När alla säkerhet samarbetar för att verka effektivt. En leverantör, all säkerhet.

En av våra kunder som valt att satsa på dessa tjänster är LyftTech i Norrköping

LyftTech AB är Sälj- och serviceenhet med lång erfarenhet av materialhantering och lyftdon. LyftTech hjälper dig att effektivisera materialhanteringen vid såväl nyinstallationer som ombyggnationer. Smart hjälper dig att effektiviserar säkerheten.

Läs mer om LyftTech på https://www.jjgruppen.se/foretag/lyfttech-ab