En säker sommar i Söderköping

Smart Bevakning är en del av en säker i sommar i Söderköping

Filmen är inspelad av och för Söderköpings kommun. 

Läs mer om kommunens arbete på

https://www.soderkoping.se/nyheter/tillsammans-for-en-trygg-skolavslutning-och-sommar/

Inlägget finns på facebook

https://www.facebook.com/210042242382680/posts/3946801838706683/?d=n

Orginalet finns på adressen :
https://play.quickchannel.com/play/y5ahaea?fbclid=IwAR3YijrZYJyxyc_iN7uTuREKAQuqxmz3l10eg5IXkJG5IgpBu1oXhSHgwv4

Smart Bevakning är en del i arbetet som sker i samverkan i ungdomsgruppen Söderköping . Ungdomsgruppen är en samverkansgrupp mellan olika verksamheter i syfte att främja och förebygga för ungdomars bästa i Söderköping. I ungdomsgruppen representeras Ramunderskolan, Nyströmska, Fritidsgården Focus, elevhälsan, socialtjänsten, säkerhetssamordnare, väktare och polisen.

Här kommer en liten men viktig sommar hälsning från vår duktiga gruppledare Peter "Pelle" Anderstedt och Söderköpingskommun drivna och engagerade säkerhetssamordnare Alexander .

Smart Bevakning är en av de parter som deltar i arbetet kring säkerhet i Söderköping . Här kommer en liten men viktig sommar hälsning från vår duktiga gruppledare Peter "Pelle" Anderstedt och Söderköpingskommun drivna och engagerade säkerhetssamordnare Alexander .
Denna film spelades in av Söderköpings kommun .