Elcenter i Söderköping

Elcenter i Söderköping gillar värme!

Elcenter utför installationer, reparationer och servicearbeten inom elbranschen. Detta innefattar även arbeten av tele, data och industri och installation av solcellsanläggningar.

Förutom att Elcenter i Söderköping är hejare på ovanstående, så ligger de även i framkant gällande säkerhet . Genom att investera i värmekameror integrerade med larmsystemet optimeras säkerheten tillsammans med de personella insatserna från larmcentral och väktare . Smart Säkerhet installerar tekniken, och väktare från Smart Bevakning utför åtgärder. Smart !

Smart Bevakning har en hög närvaro i Söderköping . Genom uppdraget åt såväl Söderköpingskommun , Ramunderstaden samt alla privata näringsverksamheter , skapas en hög närvaro och lokalkännedom. Faktorer som är avgörande vid behov av snabba insatser .


PS! Vill du jobba på ett elföretag i framkant? Eller känner du någon som borde göra det? Då kan du ha chansen nu