Certifierad kunskap

Certifierad kunskap Larm

David har prövats i de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering vilket gav godkänt resultat och ett nytt certifikat för SSF 1016- Behörig ingenjör inbrottslarm utfärdades

 

 

 1. Delprov 1 - Regelverk Inbrottslarm (normer, standarder och lagar)
  SSF 1015:3, SSF 1058, BFS 2011:26 BBR 19, SFS 1983:1097, SS-EN 50131-1:2 , SSF 1014:4, SSF 136:4, SSF 130:8 
 2. Delprov 2. Projektering och installation av inbrottslarmanläggning
  SS 455 12 01, utgåva 6, SSF 130,utgåva 8,
 3. Delprov 3. Mekaniskt inbrottsskydd och förvaring
  SSF 200, utgåva 5
 4. Delprov 4. Produktkännedom inbrottslarm
  Allmän produktkunskap
 5. Delprov 5. Matematik och el kunskap
  Allmän el kunskap