Brandlarm

För maximal brandsäkerhet krävs både en godkänd anläggning och regelbunden service och underhåll. Vi skapar alltid helhetslösningar.

Brandlarm

När en brand är ett faktum är tid den enskilt mest kritiska faktorn. Ett rum kan bli rökfyllt på mindre än några minuter. Därför är det centralt att du har en utrustning med optimal teknik och som är välfungerande. Viktigt är alltid att göra det man kan för att förhindra att brand uppstår och säkerställa så snabba åtgärder som möjligt om så skulle ske. Vi bistår dig med bra tekniska lösningar och den kompetens du behöver för ett fullgott brandskydd på ditt företag. Tillsammans tar vi greppet om dina säkerhetsbehov och skapar den mest kostnadseffektiva säkerhetslösningen för dig.

Behörig ingenjör brandlarm

Vi har certifierade behöriga ingenjörer på brandlarm och kan erbjuda sakkunniga personer för projektering och installation av brandlarm, besiktningar av brandlarmsanläggningar och kan nödvändiga lagar och regler. Våra behöriga ingenjörer på brandlarm utför kostnadsfri projektering.