Bevakning Online
Människa och teknik i samspel för säkerheten
Framtidens bevakning är redan här

Intelligenta kameror övervakar området och skickar vidare larm till larmcentral för analys och åtgärd

 

 Bevakning Online är den mest effektiva bevakningen för att bevaka större områden. 

Genom intelligenta kameror detekteras människors närvaro vilket leder till en indikation hos väktaren. Väktaren vidtar därefter lämpliga åtgärder 

Några av de åtgärder som väktaren kan utföra vid kameralarm

För att snabbt avvärja pågående angrepp kan väktaren ropa ut genom högtalare

MER INFORMATION

Väktaren åker ut till platsen för vidta fysiska åtgärder

Mer information

Vid verifierad händelse kan vi kontakta blåsljus personal för snabb insats

MER INFORMATION
Vi är redan där