Smart Bevakning - en kompetent trygghetsleverantör

Smart Bevakning erbjuder bara väktare som förstår sitt uppdrag - att leverera service och trygghet. Grunden till väl utförda bevakningsuppdrag ligger alltid hos kompetenta väktare som trivs på sin arbetsplats och förstår sitt uppdrag. Därför har vi skapat en trygg och trivsam arbetsmiljö och en levande värdegrund på vår arbetsplats. Tillsammans erbjuder vi dig anpassade väktartjänster och säkerställer att hela kedjan är trygg för dig som kund. När våra kunder inte får ovälkomna besökare vet vi att vi våra trygghetslösningar fungerar. 

Vi har den formella kompetens som krävs för utförande av väktartjänster och bevakningsuppdrag. Vi följer det transportavtal som gäller för auktoriserade bolag inom bevakningsbranschen. Vi levererar service och trygghet åt små, medelstora och större företag liksom kommunal verksamhet över hela Sverige. Här kan du se vad några av våra kunder säger om oss. 

Ronderande bevakning

Smart Bevakning har hög kompetens och bred erfarenhet från bevakningsuppdrag och väktartjänster. Vi tillhandahåller rondering dygnets alla timmar, 365 dagar om året. Vi utför ronderande bevakningsuppdrag åt så väl mindre kontor som större industrier och kommunala aktörer. Våra väktare åker på larmutryckningar vid bråklarm på boenden och på uppdrag som trygghetsjour (även kallat störningsjour) och fastighetsjour åt fastighetsägare. I våra avtal kan hyresgästen ringa direkt till vår telefonjour som gör en första insatsbedömning, en trygg och kostnadseffektiv insats.

Stationär bevakning

Smart Bevakning har hög kompetens och mångårig erfarenhet av bevakningsuppdrag med ordningsvakter och väktartjänster. Vi tillhandahåller stationär bevakning 365 dagar om året och utför informerade, stationära bevakningsuppdrag på varierade platser, exempelvis i köpcentrum. Vi genomför också arrestbevakningar och civila bevakningsuppdrag så som svinnkontroller. Vi genomför också butikskontroller. Vi erbjuder alltid väktare som förstår sitt uppdrag - att leverera service och trygghet. 

Ordningsvakter

Att anlita ett professionellt företag för att tillhandahålla ordningsvakter kan vara avgörande för att skapa en trygg och säker arbetsplats eller eventmiljö. Ordentlig bevakning och säkerhet är avgörande för att skapa en positiv upplevelse för både anställda och besökare.

Genom att anlita Smart Bevakning som har erfarna ordningsvakter kan kunderna känna sig tryggare och mer avslappnad i sin vardag. Ordningvakterna kan övervaka och hantera alla säkerhetsfrågor som kan uppstå, vilket inkluderar att hantera konflikter, kontrollera tillträde och övervaka allmänheten och allmänt skapa en god ordning

Smart Bevakning tillhandahåller ordningsvakter som kan bistå med säkerhetsplanering och riskanalyser för att minska riskerna för oönskade händelser.

Genom att anlita Smart Bevakning för att tillhandahålla ordningsvakter kan man också spara tid och pengar. Detta eftersom företaget har kunskap och erfarenhet inom området och kan tillhandahålla all utrustning som behövs för att säkerställa en trygg och säker miljö. Det innebär också att man slipper att anställa ordningsvakter själv, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande.

Smart Bevaknings ordningsvakter är en del av ditt lyckade event och dina besökares positiva upplevelse.

Butikskontrollanter

En butikskontrollant är en person som ansvarar för att övervaka och säkra butikslokaler och dess varor. En butikskontrollant erbjuder en rad olika tjänster som är utformade för att hjälpa butiker att minska stölder och säkerställa en trygg och säker miljö för både personal och besökare

Butikskontrollanten har expertkunskap inom säkerhet och kan bistå butiksägare med säkerhetsplanering och riskanalyser för att identifiera eventuella säkerhetsrisker och utforma lösningar som minskar risken för stöld och andra oönskade händelser.

Butikskontrollanten  kan utföra oannonserade kontroller för att upptäcka eventuella säkerhetsproblem. Butikskontrollanten kan också bistå med utbildning av butikspersonal i hur man hanterar situationer som kan uppstå.

Utöver övervakning och säkerhetstjänster kan butikskontrollanten också bistå med inventeringsarbete och lagerservice. Det innebär att kontrollanten kan hjälpa till med att kontrollera lagersaldon och se till att inventarierna stämmer överens med verksamhetens försäljning.

Genom att anlita en butikskontrollant kan butiksägare känna sig trygga i sin verksamhet och minska risken för stöld och andra säkerhetsproblem.

Sammanfattningsvis kan man säga att en butikskontrollant erbjuder en rad olika säkerhetstjänster och är en viktig investering för att skapa en trygg och säker butiksmiljö. Genom att anlita en butikskontrollant kan butiksägare minska risken för stöld och andra säkerhetsproblem, spara tid och pengar samt skapa en positiv upplevelse för sina kunder.