Kameraövervakning

på riktigt.

Vad kostar kameraövervakning?

En investering i säkerhet skall inte vara en kostnad. Det ska vara en investering där vinsten skall komma i form av minskat svinn , inbrott ,brand skadegörelse mm. För att uppnå detta arbetar Smart med att just kunna erbjuda smarta säkerhetslösningar där vi t ex kombinerar kameraövervakning med inbrottslarm . Målet är att du som investerar i kameraövervakning skall få ut maximal effekt av din investering .  Vi vet hur, klicka här för att få vet hur vi kan hjälpa dig

Vad gäller med den nya kamerabevakningslagen?

GDPR och kamerabevakningslagen

Den 1 augusti 2018 började nya kamerabevakningslagen gälla i Sverige den ersätter den tidigare kameraövervakningslagen från 2013. Redan i och med att dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla 25 maj 2018 skedde förändringar. Nya kameralagstiftningen innebär att det blir lättare att sätta upp kameror men att det samtidigt faller ett större ansvar på den som vill kamerabevaka att själv se till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.  I korta drag innebär det att du som privatperson inte berörs av lagen så länge du bevakar egen mark, det sk privatundantaget . Det innebär inte att du kan bevaka gatan där din bil står om den är att räkna som allmän plats. Då skall du ha ett skäl som är större än vad den filmades personliga integritet . En stor skillnad mellan den nya lagen och den gamla "kameraövervakningslagen" är att det inte längre spelar någon roll om materialet lagras eller inte.  Kameraövervakning och lagring av detta är behandling av personuppgifter och därför är det väldigt viktigt att man följer de regler som gäller. Att göra fel under det nya systemet kan därför bli mycket kostsamt. I de nya reglerna inom GDPR finns en administrativ sanktionsavgift som kan uppgå till 20 miljoner euro (nästan 200 miljoner kronor) eller 4 procent av företagets globala omsättning. 

Vill du ha hjälp att göra rätt? Kontakta oss

Vi kan det här med kameraövervakning.

Smart Bevakning har certifierad kunskap i kameraövervakning. Det innebär att vi har genomgått utbildningar och prov i ämnet där målet är att förstå kundens behov och att ha kunskap och mål att erbjuda kunden rätt lösningar inom kameraövervakning.
Det finns många som säger sig kunna kameraövervakning, men om du verkligen vill vara säker på att din leverantör av kameror har kunskapen, ska du prata med en behörig ingenjör - en sån som oss.

 

Köp en lösning på ditt problem, inte bara en kamera. Det är viktigt att du anlitar ett proffs när du skall investera i kameraövervakning så det blir en bra investering. En billig lösning blir ofta en dyr lösning. Kontakta oss.

Kameraövervakning Online

VisuAlarm - Bevakning Online

  • Kameror detekterar ett stort område
  • Området skyddas mot brand och intrång
  • Larmcentralen ser direkt vad som händer och utför åtgärd (t ex kontakta väktare, polis)
  • Larmcentralen kan också ropa ut genom högtalare på området för att avbryta pågående händelse

VisuAlarm är en av våra mest effektiva säkerhetstjänster.

Ja vill veta mer!

Vi tillhandahåller förutom teknik också kompetens för projektering, installation och underhåll avseende värmekameror & IR-kameror för industrin.

Vad gäller för privatpersoner?

Som privatperson finns dock ett så kallat privatundantag vilket generellt innebär för privatpersoner att de har rätt att kamerabevaka sin bostad och tomt. Denna typ av övervakning kan se ske utan skyltar. Tänk på att skyltar är ett preventivt skydd . Därför är det klokt att ändå ha skyltar .

Tänk på att endast filma det som är ditt, dvs du får inte filma platser dit allmänheten har tillträde, tex vägen utanför din bostad. Du får inte heller dela med dig av filmmaterial till vemsomhelst  och hursomhelst. 

Vilket system rekommenderar ni?

Tekniken går verkligen snabbt framåt. För oss som arbetar inom säkerhet så är det verkligen en spännande tid. Vi arbetar med att hålla oss ajour med marknaden för att se vilka produkter och finesser som finns och fungerar. Även om det är lockandes med att testa nya fräna funktioner så behöver det vara produkter som vi vet kan leverera . Vi arbetar med säkerhet. Säkerhet måste fungera. 
Samtliga produkter som vi monterar har vi själva provat under en längre tid innan vi levererar till kund. Några av de varumärken vi arbetar med är Hikvision, Dahua , Axis , Nuuo mm.  Vi samlar de bästa funktionerna och anpassar oss efter kundernas behov.